Välkommen

SnyggMedia arbetar taktiskt och operativt med frågor och lösningar som kretsar
kring hur man ur ett digitalt perspektiv
bygger eller anpassar konkurrenskraftiga
tjänster som tillämpar smart, mobil
teknologi.

Idag går det 13 digitala strateger på
dussinet och jag menar att det i de flesta fall inte handlar om strategi utan om
taktik. Oftast har man en kommunikationsstrategi som man kan använda för att
lägga upp sin digitala taktik.

En vanlig definition som belyser
skillnaden mellan strategi och taktik är:

"Strategi är konsten att vinna ett krig, taktik är konsten att vinna ett slag"

Karta & kompass
Kontakta